GPOP

typologie osobnosti pro manažery, pracovní týmy a jiné...

Co je to typologie GPOP?


GPOP je metoda velmi podobná typologii MBTI (Step II) a nabízí navíc ještě škálu způsobu reakce na stres.
Test, který se dá vyplnit na papírovém formuláři, nebo elektronicky přes webové rozhraní, má 116 položek.
Výstupem je podrobný report čítající přes 40 stran textu a  přehledných grafů. Report je strukturován tak, aby se v něm testovaná osoba mohla orientovat sama. Nicméně interpretace testu zkušenou osobou pomůže odkrýt ještě mnohé další aspekty, které nejsou na první pohled patrné.
Metoda je velmi vhodná i pro mapování konfliktního potenciálu v pracovních týmech, vysvětlení komunikačních neshod a jiného přístupu k pracovním a jiným událostem. Výstup je i výborným podkladem k osobnostnímu i profesnímu koučinku.
Tato metoda se konceptuálně překrývá s metodou Big Five a s Jungovskou typologií.
Test má zpracované normy na českou populaci (jedná se o standardní psychodiagnostickou metodu), výstupy tak jsou hodnotnější než z podobných metod.

GPOP na zkoušku

Chcete získat zkušenost s touto metodou?

Nabízíme Vám na zkoušku profil za 499,- Kč bez DPH.

V případě objednaného tréninku soft skills, máte profily účastníků zdarma!